logo-kraaijkamp-makelaars-utrecht
logo-kraaijkamp-makelaars-utrecht
NL | EN
Ons aanbod:
Bel ons:
(030) 879 77 70

Wet doorstroming huurmarkt aangenomen

Op 12 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet doorstroming huurmarkt. De wet bevat drie soorten maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te verbeteren.


1. Huursombenadering
Bij de huursombenadering wordt de maximale huursomstijging van 1 januari tot 1 januari voor woningcorporaties beperkt tot 1% boven inflatie. Daarbinnen hebben corporaties de ruimte om voor individuele woningen de huurprijs jaarlijks te verhogen met maximaal 2,5% boven inflatie.

Bij de huursombenadering kunnen woningcorporaties de huren meer in overeenstemming brengen met de kwaliteit van de woningen, door de ene woning wat meer huurverhoging te geven dan de andere. In totaal zouden de huren dan niet meer mogen stijgen dan 1 procent plus de inflatie. Voor particuliere en commerciële verhuurders geldt de maximale huursomstijging niet, waardoor deze verhuurders voor alle woningen een huurverhoging van 2,5% boven inflatie mogen voorstellen.

2. Inkomensafhankelijke huurverhoging
Het kabinet probeert scheefwoners te stimuleren om door te stromen door de invoering van inkomensafhankelijke huurverhogingen. Voor inkomens boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur geldt een huurverhoging van inflatie plus 4%, maar gepensioneerden en huishoudens van ministens 4 personen zijn hiervan uitgezonderd. Dit jaar geldt bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen nog een maximale verhoging van inflatie plus 1,5% voor de laagste inkomensgroep. Voor hogere inkomens geldt een maximale verhoging van inflatie plus 2% of inflatie plus 4%.

3. Tijdelijke huurcontracten
De wet breidt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit. Een deel van de woningvoorraad kan zo makkelijker gereserveerd blijven voor specifieke doelgroepen. Dat draagt bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad. Het huurrecht kent nu nog alleen nog bepalingen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en studenten.

Het wetsvoorstel breidt dit uit met contracten voor jongeren (18-27 jaar), promovendi en grote gezinnen. Verder worden huurcontracten mogelijk van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Deze contracten eindigen na de afgesproken termijn van rechtswege. Daarnaast wordt ook tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen en tussenverhuur (diplomatenclausule) eenvoudiger gemaakt.

De wijzigingen in het huurrecht gaan in per 1 juli 2016
Geschreven op 20-04-2016
Share:
Akkoord

Deze website plaatst cookies om je zoekvoorkeuren op deze website op te slaan en daarmee je gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en voor het meten van bezoekersstatistieken. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stem je hiermee in.